Energie is waardevol, besteed de jouwe waar het waard is.

WE Adviseurs

W/E Adviseurs werkt samen met Eastern Enterprise om te helpen bij het maken van applicaties voor gebruikers om duurzame en energie-eciënte gebouwen te bouwen

OVER WE ADVISEURS

W/E adviseurs is op het gebied van duurzaam bouwen al bijna vier decennia toonaangevend in duurzaam advies en ondersteunt organisaties bij hun bouwproces, van visie tot implementatie en onderhoud.
W/E adviseurs biedt web gebaseerde applicaties onder het GPR hoofdmerk. Met behulp van deze applicaties kunnen gebruikers de duurzaamheid van gebouwen en gebieden meten en deze parameters onderwerpen aan discussie. Organisaties zoals gemeenten, architecten en adviseurs, woningcorporaties en vastgoedbeleggers kunnen een licentie kopen voor een of meerdere applicaties.

PROJECT UITDAGINGEN

Klimaatverandering is een onderwerp dat veel bouwers, ontwikkelaars van onroerend goed en mensen in verwante sectoren in acht nemen. W / E wilde een applicatie maken die publieke gebruikers zou begeleiden bij het aanpakken van klimaatverandering en wereldwijd met betrekking tot duurzame bouwmethoden en energie eciënte onderhouds praktijken.
De klant wilde een applicatie ontwikkelen (GPR Vastgoed) waar gebruikers / organisaties de duurzaamheidsprestaties van hun gebouwen kunnen beheren. Ze kunnen ook bepaalde gebouwen met anderen vergelijken met behulp van hulpmiddelen zoals kaarten, grafieken en tabellen.
De toepassing zou woningcorporaties ook inzicht verschaen in hoe ze in 2050 koolstof neutraal zouden kunnen worden. Dit nieuwe idee zou dat toelaten.
De eindgebruiker bouwde meerdere routekaarten die hen zouden helpen na te gaan welke stappen ze moesten nemen om hun gebouwen energie-eciënter te maken en hen op weg te helpen naar koolstofneutraliteit.

ONZE
OPLOSSING

Er waren veel complexe frameworks die binnen de applicatie moesten worden afgehandeld. We werkten als een virtueel team met de klant in GPR Vastgoed en werkten Agile om deze applicatie te ontwikkelen met de expertise van zowel Eastern Enterprise als W / E-adviseurs.

STAP VOOR TECHNOLOGIE

Eastern Enterprise stelde de volgende technologieën voor om gemakkelijk de gevraagde functies te bereiken:

ASP.NET

Javascript

Typescript

HTML

ANGULAR 13

.Net Core 6

SQL Server 17

C#

BELANGRIJKSTE
VOORDELEN

EINDRESULTAAT

Ontwikkelaars, architecten, consultants en andere partijen werken samen met GPR Gebouw aan de duurzaamheidsambities van hun klant en zijn tevreden met de keuze en ontwerpvrijheid binnen de software