Krish Damani

Eastern Enterprise is een oceaan van kansen, waarin, als een persoon met de juiste mentaliteit en houding aansluit, er geen belemmering is voor groei. Het hebben van een coöperatieve, flexibele en Nederlandse werkcultuur, motiveert me echt om mijn dag te beginnen en verdere initiatieven en verantwoordelijkheden te nemen.